چهل و پنج

دردهایم را

می سپارم به لبهایم

که پرواز می دهد

همه را

روی حلقه های دود

و فراموش میکند

بخت و بدبختی

همه را با هم

 

حالا تو وسط این چهارراه بی چراغ

یکریز بیا و بپرس

فکرهایت را کردی؟

/ 0 نظر / 13 بازدید